Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op elke raadpleging van de website van Geoteam (www.geoteam.be). Door onze website te bezoeken stem je in met deze disclaimer.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van onze website en alle inhoud van onze website zoals logo’s, foto’s, filmpjes, namen en teksten behoren toe aan Geoteam of rechthoudende derden en zijn dan ook beschermd door copyrights. Dit betekent dat je onze website, logo’s, foto’s, namen, teksten enzoverder niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming. Inbreuken hierop kunnen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen en streven ernaar dat de informatie op onze website steeds up-to-date en correct is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Heb je zo’n onjuistheid vastgesteld? Contacteer ons dan gerust op info@geoteam.be.

Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld reviews. Geoteam is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door de bezoekers op onze website geplaatst zijn. Er kunnen bovendien ten allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen worden aangebracht door Geoteam.

Geoteam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de website, noch voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van het aangeboden informatie op deze website.

Links naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks (verwijzingen) naar andere websites, die niet door Geoteam worden onderhouden. Het staat jullie vrij deze websites te bezoeken. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij op geen enkele manier instaan voor de inhoud of het functioneren van deze websites. Geoteam is bijgevolg niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden als gevolg van het gebruik van deze hyperlinks.